1) ÜYELIGI ZORUNLU OLAN KISI VE KURULUSLAR KIMLERDIR?
5174 Sayili Yasa'nin 32'nci ve bu yasanin uygulamasina iliskin Borsa Muamelat Yönetmeliginin 7'nci Maddesi geregince, Ticaret borsasi kotasyonuna dahil maddelerin alim veya satimi ile ugrasanlar, bulunduklari yerin borsasina kaydolmak zorundadirlar.

Borsaya kayit zorunlulugunda olanlarin durumlarinda meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilani gereken her türlü degisikligin, gerçeklesmesinden itibaren bir ay içinde kayitli olduklari borsalara bildirilmesi gerekir. Ilgili sicile tescili zorunlu olup da kanuni sekil ve sürede tescil ettirilmemis olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunlulugu yerine getirmeyenlerin durumlarini gerekli sicil degisikliklerinin yapilmasi için ilgili sicil memurluguna bildirir. Sicil memurlugu, bu bildirim üzerine gerekli islemleri yapmakla yükümlüdür.

Kayit zorunlulugunu yerine getirmeyenlerin kayitlari borsalarca dogrudan yapilir ve kendilerine bildirilir.

 

2) KAYIT IÇIN GEREKLI BELGELER NELERDIR?

Üyelik Islemleri https://www.duzcetb.org.tr/icerik/uyelik-islemleri

3) ALIM VEYA SATIMINDA DTB’YE TESCILI ZORUNLU MADDELER NELERDIR?

Kotasyon Listesinde bulunan tüm kalemlerin tescili zorunludur.

Kotasyon Listeshttps://www.duzcetb.org.tr/icerik/kotasyon-listesi

4) FIYAT BÜLTENLERINIZI NASIL GÖREBILIRIZ?

Web sitemiz üzerinden "BÜLTENLER" menüsünden ulasabilirsiniz.

 5) YILLIK AIDAT ÖDEME TARIHLERI NELERDIR?

Her yil Haziran ve Ekim olmak üzere 2 taksitle yatirilir. Zamaninda ödenmeyen aidatlara gecikme zammi uygulanir.

6) DTB’NIN BANKA HESAP NUMARASI VE VERGI BILGILERI NELERDIR?

GARANTI BANKASI DÜZCE SUBESI

SUBE KODU    : 522

HESAP NO       :6298445

IBAN NO         :TR76 0006 2000 5220 0006 2984 45

 

ZIRAAT BANKASI DÜZCE SUBESI

SUBE KODU    : 1676

HESAP NO       :11962055-5006

IBAN NO         :TR91 0001 0016 7611 9620 5550 06

 

7) YILLIK AIDAT GECIKME ORANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi ile Odalar ve Borsalar Kanununun 77. maddesinin birinci fikrasi “Süresinde ödenmeyen kayit ücretleri, yillik aidat, navlun hasilattan alinacak oda paylari, borsa tescil ücreti ve birlik aidatina 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsili Usulü Kanun uyarinca günlük gecikme zammi tahakkuk ettirilir” hükmünü içermektedir.

6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsili Usulü Kanunun 51. maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammi nispeti, 21.04.2006 tarihli resmi Gazete’de yayimlanan 2006/10302 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile, yayimi tarihinde yürürlüge girmek ve her ay için ayri ayri uygulamak üzere %2,5 olarak belirlenmistir.

8) TESCIL VE ÜYELIK ISLEMLERI IPTALI HANGI SEKILLERDE OLMAKTADIR? 

Borsaya tescil ettirilmis alim satim muameleleri taraflarin yazili müracaatlari üzerine yönetim kurulu karariyla iptal edilebilir ya da hakem heyeti veya mahkemeye karariyla feshedilebilir. Ayni alim satim muamelelerinin mükerrer yapilmasi halinde, tescil yönetim kurulu karariyla iptal edilir.