1) ÜYELİĞİ ZORUNLU OLAN KİŞİ VE KURULUŞLAR KİMLERDİR?
5174 Sayılı Yasa'nın 32'nci ve bu yasanın uygulamasına ilişkin Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 7'nci Maddesi gereğince, Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar.

Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanuni şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenlerin kayıtları borsalarca doğrudan yapılır ve kendilerine bildirilir.

 

2) KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Üyelik İşlemleri https://www.duzcetb.org.tr/icerik/uyelik-islemleri

3) ALIM VEYA SATIMINDA DTB’YE TESCİLİ ZORUNLU MADDELER NELERDİR?

Kotasyon Listesinde bulunan tüm kalemlerin tescili zorunludur.

Kotasyon Listeshttps://www.duzcetb.org.tr/icerik/kotasyon-listesi

4) FİYAT BÜLTENLERİNİZİ NASIL GÖREBİLİRİZ?

Web sitemiz üzerinden "BÜLTENLER" menüsünden ulaşabilirsiniz.

 5) YILLIK AİDAT ÖDEME TARİHLERİ NELERDİR?

Her yıl Haziran ve Ekim olmak üzere 2 taksitle yatırılır. Zamanında ödenmeyen aidatlara gecikme zammı uygulanır.

6) DTB’NİN BANKA HESAP NUMARASI VE VERGİ BİLGİLERİ NELERDİR?

GARANTİ BANKASI DÜZCE ŞUBESİ

ŞUBE KODU    : 522

HESAP NO       :6298445

IBAN NO         :TR76 0006 2000 5220 0006 2984 45

 

ZİRAAT BANKASI DÜZCE ŞUBESİ

ŞUBE KODU    : 1676

HESAP NO       :11962055-5006

IBAN NO         :TR91 0001 0016 7611 9620 5550 06

 

7) YILLIK AİDAT GECİKME ORANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 77. maddesinin birinci fıkrası “Süresinde ödenmeyen kayıt ücretleri, yıllık aidat, navlun hasılattan alınacak oda payları, borsa tescil ücreti ve birlik aidatına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir” hükmünü içermektedir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunun 51. maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı nispeti, 21.04.2006 tarihli resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10302 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, yayımı tarihinde yürürlüğe girmek ve her ay için ayrı ayrı uygulamak üzere %2,5 olarak belirlenmiştir.

8) TESCİL VE ÜYELİK İŞLEMLERİ İPTALİ HANGİ ŞEKİLLERDE OLMAKTADIR? 

Borsaya tescil ettirilmiş alım satım muameleleri tarafların yazılı müracaatları üzerine yönetim kurulu kararıyla iptal edilebilir ya da hakem heyeti veya mahkemeye kararıyla feshedilebilir. Aynı alım satım muamelelerinin mükerrer yapılması halinde, tescil yönetim kurulu kararıyla iptal edilir.