5174 sayili Odalar, Borsalar ve Birlik(TOBB) kanununun 28. Maddesine göre; ‘‘Ticaret borsalari, bu Kanunda yazili esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alim satimi ve borsada olusan fiyatlarinin tespit, tescil ve ilâni isleriyle mesgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kisiligine sahip kurumlardir.’’
Kambiyo ve kiymetli madenlerle ilgili borsalar bu Kanun kapsami disindadir.