Düzce Ticaret Borsasina kayit yaptirmak için müracaat eden firmalarin asagidaki bahsedilen belgeleri tamamlayarak Muamelat Müdürlügü'müze teslim etmeleri gerekmektedir.

  • A-Gerçek Kisiler (Sahislar) Için Gerekli Belgeler

* Istigal konulari arasinda borsa kotasyonuna dahil maddelerin alim veya satiminin oldugunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin asli veya onayli örnegi ya da sicil tasdiknamesi,
* Noter tasdikli imza sirküleri (Asil),
* Onayli ve fotografli nüfus cüzdani örnegi ( Vatandaslik numarasi ile) ,
* Ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi,
* Yeni çekilmis 3 adet fotograf,
* Vergi levhasi veya vergi kaydini gösterir belge,
* Beyanname, Gerçek Kisi Üye Kayit Formu,
* Sermaye miktarina göre pesin kaydiye ücreti,
* Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diger belgeler.
Gerçek Kisi Üye Kayit Formu  Tiklayiniz..

 

  • B-Tüzel Kisiler (Sirketler) Için Gerekli Belgeler

* Tescil ilaninin yayinlandigi Ticaret Sicil Gazetesinin asli veya onayli örnegi ya da ticaret sicili tasdiknamesi,
* Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri (Asil),
* Temsilcilerin onayli ve fotografli (vatandaslik numaralarini da gösterir) nüfus cüzdani örnegi,
* Temsilcilerin yeni çekilmis 3 adet fotograflari,
* Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi,
* Ortaklarin (vatandaslik numaralarini da gösterir) nüfus cüzdani fotokopisi,
* Vergi levhasi veya vergi kaydini gösterir belge,
* Yetkili kisilerin vergi numaralari,
* Beyanname, Tüzel Kisi Üye Kayit Formu,
* Sermaye miktarina göre pesin kaydiye ücreti,
* Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diger belgeler.
    Tüzel Kisi Üye Kayit Formu Tiklayiniz...

( A) ve (B) bentlerinde belirtilen ve noter tasdik zorunlulugu aranmayan belgeler asillari görülmek, örneklerine asli gibidir kasesi vurulmak ve paraflanmak kaydiyla ilgili borsa tarafindan onaylanabilir.

 

  • 164 Sayili Gelirler Vergisi Tebligine göre 5590 Sayili Kanuna göre kurulmus olan borsalar ve borsa yöneticileri alim, satimini tescil ettikleri zirai ürünler üzerinden yapilmasi gereken vergi tevkifatini saglamaya yönelik her türlü tedbiri almaya, yetkilidirler. Buna göre; Üyelerimizin Stopaj Vergilerinden Müteselsilen Sorumlu oldugumuz için Kayit islemlerinden sonra Kambiyo senedi düzenlenmektedir.