YASAL UYARI

İnternet sitemizde sunulan/yer alan üçüncü kişilerden alınan tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu DÜZCE TİCARET BORSASI tarafından garanti edilmemektedir. Bu nedenle, üyelerimizin; sitemizden elde edilen içerik, görüş ve bilgilere dayanarak hareket etmeden önce içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğunu kontrol etmeleri/ettirmeleri ve bu içerik, görüş ve bilgilere dayanarak alacakları kararları bu kapsamda vermeleri önerilir. İçerik, görüş ve bilgilerin yanlışlık veya eksikliğinden Odamız hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi, bu içerik, bilgi ve görüşler DÜZCE TİCARET BORSASI'nı bağlamamaktadır. İnternet sitemizdeki yazılı ve görsel içerik izinsiz olarak kullanılamaz, iktisap edilemez, değiştirilemez, kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, başka yerde kullanılamaz, tekrar yayınlanamaz.

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK HAKLARI

A) Genel Anlamda

Bu site, DÜZCE TİCARET BORSASI'na ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler tamamen ya da kısmen, DÜZCE TİCARET BORSASI ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmanız koşuluyla, kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarınız için bu siteden kendinize malzeme indirebilirsiniz.

B) Telif Hakları

Kullanıcılar, bu sitedeki bilgileri ticari amaçla kullanamazlar ancak kişisel ve firmaları nın faydalanmaları için kullanabilirler. DÜZCE TİCARET BORSASI'nın önceden yazılı onayı olmadan, DÜZCE TİCARET BORSASI içeriğinin kopyalanması, yeniden yayınlanması veya yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır.

C) Kullanıcılarımızın Sorumluluğu

Bu hizmet üzerinden, içerik girerken, postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, DÜZCE TİCARET BORSASI'na, telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan, dünya çapında geçerli olan bir lisans veriyorsunuz. Bu lisans kapsamında DÜZCE TİCARET BORSASI her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya vermek ya da sunmak ve tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıtlama olmaksızın kullanılmak üzere üçüncü şahıslara lisanslama yapma hakkına sahip olur:

Bu yukarıda tarif edilen haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.

D) Üçüncü Kişilere Ait İçerik

DÜZCE TİCARET BORSASI yalnızca kendi standartlarına ve kabili tatbik yasa ve düzenlemelere uyum gösteren üçüncü taraf Web Sitelerine link sağlamaya dikkat etse de, bu üçüncü taraf Web Sitelerinin içeriği DÜZCE  TİCARET BORSASI ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili firmalar tarafından, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletilmediği ya da denetlenmediğinden DÜZCE TİCARET BORSASI'ndan habersiz değiştirilebilir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler "olduğu gibi" sağlanmaktadır ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. Uygulanabilir yasaların izin verdiği son noktaya kadar, DÜZCE TİCARET BORSASI  satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddeder. DÜZCE TİCARET BORSASI malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez. DÜZCE TİCARET BORSASI  bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez. Bu sebeplerden dolayı, herhangi bir üçüncü taraf Web Sitesinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir. Siz (DÜZCE TİCARET BORSASI), bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırsınız.

E) İçerik ve Yorum alanları

Bu hizmet, DÜZCE TİCARET BORSASI‘na bilgi dönmesini ve kullanıcılar arasında gerçek zamanda etkileşim olmasını imkanlı kılan içerik ve yorum alanları ve/veya chat odaları içerebilir. DÜZCE TİCARET BORSASI, içerik ve yorum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemez. Yorum alanlarını ve bu Web sitesini kullanırken, aşağıdaki koşullara uymayı baştan kabul edersiniz:

Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, eyalet düzeyinde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek. Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek. Başka bir kullanıcının içerik, yorum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellememek Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalamamak ya da iletmemek. Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiç bir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak.

Bu hizmeti kullanırken, DÜZCE TİCARET BORSASI içerik ile yorum alanlarını ve diğer etkileşimli alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak, DÜZCE TİCARET BORSASI, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamiyle ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

F) Sorumluluğun sınırlanması

İhmal da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, DÜZCE TİCARET BORSASI  ana ya da tali firmaları ya da ilişkili diğer firmalar; DÜZCE TİCARET BORSASI malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. DÜZCE TİCARET BORSASI kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı DÜZCE TİCARET BORSASI Üye Paneli ‘nın sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Eğer DÜZCE  TİCARET BORSASI malzemelerinden ya da DÜZCE TİCARET BORSASI'nın herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilseniz, tek çözüm yolunuz, DÜZCE TİCARET BORSASI'nı kullanmamaktır.

G) Hükümler ve Geçerlilikleri

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde sözkonusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

H) Fesih

Bu anlaşma, www.duzcetb.org.tr tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Fesih durumunda, içerik ve yorum alanlarına erişme yetkiniz artık yoktur ve içerik ile yorum alanlarından bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.

I) Çerezler "Cookies"

"Cookie" bilgisayarınıza gönderilebilen bir yazılımdır. "Cookie"ler web sitelerimizin ve servislerimizin nasıl kullanıldığına dair bilgileri toplamaya ve yönetmeye yarar. Eğer bilgisayarınıza bir "cookie" gönderirsek, sizin bilginiz ve onayınız olmadan, sizinle ilgili bir veri toplamayacaktır. O zamana kadar "cookie" sadece genel kullanım modellerini izleyecek ve sizi birey olarak tanımlamada kullanılmayacaktır.

J) Gizlilik Haklarınız

DÜZCE TİCARET BORSASI, gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar:

Bize, sizi kişisel olarak tanımlayan bilgi (Kişisel Bilgi) gerektiğinde bunu açıkca sorarız.

Eğer herhangi bir zamanda bir Site'nin bu ilkelere uymadığını düşünürseniz, lütfen bize info@duzcetb.org.tr adresinden elektronik posta ile bilgi veriniz ve biz de sorunu çözmek ve gidermek için ticari açıdan mantıklı tüm çabayı sarfedeliniz.

Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen info@duzcetb.org.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.

K) Erişim

Bize elektronik posta ile info@duzcetb.org.tr üzerinden erişebilirsiniz.

L) Hatalar ve Kasıtlı olmayan ihmaller

DÜZCE TİCARET BORSASI web sitesinde oluşan herhangi bir yanlış yazımdan veya görülen bir kusurdan dolayı sorumlu değiliz. Bilgiler, fiyatlar ve indirimler burada sergilendiği gibidir ve bilgi vermeksizin değiştirilebilir.

M) DÜZCE TİCARET BORSASI logosunun ve bölüm anasayfası bağlantılarının DÜZCE TİCARET BORSASI dışı Web sitelerinde kullanımı

1. DÜZCE TİCARET BORSASI'nın başka türlü yetki vermiş olduğu durumlar hariç, DÜZCE TİCARET BORSASI dışı web siteleri, aşağıda sağlanan logoyu ("Logo") kullanacaktır. Bu Logo'yu bilgisayarınıza indirmekle, bu İlke'leri kabul etmiş sayılırsınız.

2. Logo'yu ancak web sitenizde kullanabilirsiniz, başka hiçbir şekilde kullanamazsınız. Logo, her zaman DÜZCE TİCARET BORSASI'nın https://www.duzcetb.org.tr adresindeki anasayfasına çalışır durumda bir bağlantıya sahip olmalıdır. Bu bağlantı için gerekli HTML kodunu aşağıda bulabilirsiniz.

3. Logo, "DÜZCE TİCARET BORSASI'na gider" terimini içerir, bu da Logo'nun siteniz üzerindeki anlamını tarif eder (Logo, DÜZCE TİCARET BORSASI'na bir bağlantıdır, sitenize verilen bir destek değil). Logo'nun bu yahut başka bir özelliğini kaldıramaz ya da değiştiremezsiniz.

4. Logo, sadece, DÜZCE TİCARET BORSASI'na veya ürünlerine ya da hizmetlerine doğru atıfta bulunulan Web sayfalarında kullanılabilir ve atıfta bulunulan yerin hizasında ya da aynı sayfanın dibinde gösterilmelidir. Kendi Web sayfanızın başlığı, diğer ticari marka amblemleriniz ve logolarınız en az Logo kadar öne çıkmalıdır. Logo'yu, DÜZCE TİCARET BORSASI tarafından sponsorluk, destek ya da lisans verildiğini ima edecek hiçbir şekilde gösteremezsiniz.

5. Logo tekbaşına görünmelidir, Logo'nun her iki yanında, sayfadaki diğer grafik veya metin öğelerle arasında bir minimum boşluk olmalıdır (Logo'nun yüksekliği kadar). Logo, başka herhangi bir logonun bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.

6. Logo'yu, ebadı, boyutları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere, herhangi bir şekilde değiştiremez, canlandıramaz, dönüştüremez ya da başka herhangi bir işlemden geçirerek, perspektifini veya iki boyutlu görünümünü bozamazsınız.

7. DÜZCE TİCARET BORSASI'nı , ürünlerini ya da hizmetlerini kötüleyen, DÜZCE TİCARET BORSASI‘nın fikri ya da başka haklarını gaspeden ya da herhangi bir yerel veya uluslararası yasayı çiğneyen hiç bir Web sitesinde Logo'yu kullanamazsınız.

8. Bu İlke'ler kapsamında, DÜZCE TİCARET BORSASI'nın logolarında ya da ticari markalarında size herhangi bir lisans ya da başka bir hak verilmemektedir. DÜZCE TİCARET BORSASI, Logo'sunun kullanımını konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. DÜZCE TİCARET BORSASI, bu İlke'lere uymayan, DÜZCE TİCARET BORSASI'nın fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı harakete geçme hakkını saklı tutar.