Dursun KARA 

Ticaret Borsası Genel Sekreteri

Stratejik planlama, bir kuruluşta görev almakta olan her kademedeki kişinin katılımınıve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü oluşturur. Bu anlamda paydaşların gereksinim ve beklentileri, paydaşlar ve politika yapıcıların kurumun misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde etkin rol oynamasını ifade eder.

Stratejik Planlama, bir kurumun bulunduğu nokta ile ulaşmayi arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir ve geleceğe dönük bir bakış açısı sağlar.

Çevrenin sürekli degişmesi, belirsizlik ve kararsizlığın artması, ekonomik nedenler, artan rekabet, teknolojik yetersizlikler, degişen sosyo-politik ve hukuki koşullar, piyasa şartları gibi nedenlerle kuruluşların ayakta kalabilmeleri ve başarılı olmaları gittikçe zorlaşmaktadır.

Bu nedenle kamu ve özel kesimde tüm kurumlar vizyon sahibi, değişiklikleri zamanında görebilen ve hızla cevap verebilen yöneticilere ve bunu uygulayacak stratejilere gereksinim duymaktadır. Stratejik planlamanın önem kazanmasındaki temel faktörler; degişimin evrensel bir nitelik kazanması, teknolojik alanda yaşanan hızlı değişimler, rekabetin artması ve demokratikleşme olarak sıralanmaktadır.

Bizde bu doğrultuda Borsamız birimlerinin mevcut durum analizini yapıp 2020-2024 Stratejik Plan sonuçlarını da analiz ederek belirlenecek hedefler için stratejiler geliştirmek istedik. Bu amaçla oluşturulan “Akreditasyon Kurulu” 2016 içinde çalışmalarına başladı. Stratejik Plan; Borsamızın zayıf ve güçlü yönleri ile önündeki firsatlar ve tehditlerin analiz edilmesi yoluyla daha güçlü bir Borsa için gerekli basamakları ve gelecek dört yıl içerisinde izlenecek stratejiler ve karar verme süreçlerini tanımlamaktadır. Plan, aynı zamanda Borsamız üyelerinin faaliyet gösterdiği yasal, yönetimsel ve çok bileşenli ticaret ortamını daha iyi anlayan ve iş yaşamının sunduğu fırsatlardan onları yararlandırmaya yönelik hizmet, plan ve programlar geliştiren pozisyonunu sürdürerek, güçlendirmesine katkıda bulunacaktır. Düzce Ticaret Borsası olarak Düzce’nin nimetlerinden yararlanırken sahip olduğu değerleri de korumak istiyoruz. Ekonomik olarak global düşünürken yerele güç katacak çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz.

Düzce Ticaret Borsası 2020-2024 dönem Stratejik Planında, başta Meclisimiz, Yönetim Kurulumuz ve tüm personellerimiz olmak üzere katkıda bulanan herkese teşekkür eder, Düzce’ye, bölgemize ve ülkemize öngörülen kazanımları sağlamasını dilerim.