Borsamız 03.11.1994 tarih ve 1994/92 sayılı bakanlar kurulu kararı ile kurularak 1995 yılı başından itibaren  hizmet vermeye başlamıştır.

Borsamızın kotasyonuna dahil ana maddesi Fındık olup, diğer kotasyon maddeleri; buğday, arpa, çavdar, mısır, nohut, buğday unu, kepek, kuru fasulye, mercimek, ayçiceği, kasaplık, büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan, et, süt, yumurta, peynir, kümes hayvanları, tomruk, keresteden oluşmaktadır.

Ticaret Borsaları; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 28. Maddesinde belirtildiği gibi borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğe sahip kurumlardır.