Türkiye, dünya fındık üretiminin yaklaşık %75' ini , dünya fındık ihracatının ise %70-80' ini tek başına gerçekleştirmekte. Fındık bu yönleriyle ülkemizin gerek üretim, gerekse ihracat yönünden dünya piyasalarında tek başına hakim olduğu ve ya olabileceği nadir ürünlerimizdendir. Fındık ülkemize her yıl ortalama 2300-2500 milyon dolarlık döviz kazandırmakta, bu da tarımsal ihracat gelirlerinin dörtte birini oluşturmaktadır. Fındığın tarımsal ihracat gelirleri içindeki payı da %25 civarındadır. Türkiye' nin fındık ihracatı içinde en fazla payı %55 naturel iç fındık, %45' ini ise işlenmiş iç fındık oluşturmaktadır. Fındık ithalatçısı ülkeler gelişmiş teknolojilerle donatılmış modern işleme tesislerine sahip olduklarından talepleri daha çok naturel iç fındık üzerine olmaktadır. 2000 li yıllara kadar sadece kabuklu ve iç fındık ihraç eden ülkemiz, fındık sanayisinin gelişmesi sonucu işlenmiş fındık ihracatına da ağırlık vermeye başlamıştır. Fındık işleme tesislerinin kurulmasıyla birlikte, ülkemizde ihraç edilen işlenmiş fındık ürünleri oranı %5 lerden %50' lere kadar yükselmiştir. Fındık bütün Dünya' da çok geniş bir tğketim alanına sahiptir. Çerez olarak tüketilebildiği gibi, çeşitli işlemlerle (fındık ezmesi, fındık püresi, fındık krokanı vb. gibi) ve birçok yiyeceğe katılarak da tüketilmektedir. Dünya' da fındık yaklaşık %80 çikolata sanayinde, %10-12 pastane ve bisküvi mamüllerinde, %3-4 dondurma yağ sanayiinde tüketilmektedir. Kurutulmuş kabuklu fındıklar, fındık kırma tesislerinde kırılarak naturel iç fındık elde edilmekte; naturel iç fındıklarda, fındık işleme tesislerinde beyazlatılmış fındık, kavrulmuş fındık, fındık unu gibi çeşitli ürünlere dönüştürülmektedir.