TARIM SEKTÖRÜ VE TİCARET BORSALARININ ÖNEMİ

Dünyada tarıma yönelişin arttığı, tarım ürünlerinin insan yaşamındaki öneminin daha iyi anlaşıldığı bir zaman dilimi içerisindeyiz. Günümüzde üretilenlerin tüketildiği bir yapıdan, büyüyen ve değişen tüketimin üretimi belirlediği bir yapıya geçiyoruz. Politikaları küresel ölçekte belirlenen tarımda, ekonomik ve fiziksel anlamda sürdürülebilirliği sağlamanın ve insanımıza yeterli ve sağlıklı gıda sunumunu gerçekleştirmenin sorumluluğunu taşıyoruz.
Gıdayı üretmekle kalmayıp ulaşılabilir kılmanın gayreti içinde tarımsal ve ekolojik kaynakları koruyarak üretimi sürdürülebilir kılan ve katma değerini artıran, gıda güvenilirliğini esas alan, kırsalda yerinde kalkınmayı sağlayan, katılımcı, rasyonel bakışı çalışmalarımıza hakim kılıyoruz.
Tarım, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Türkiye’nin de, dünyanın da en önemli ve stratejik sektörlerin başında gelecektir. Düzce’de toprakların tarıma elverişli olması, yöre halkının tarıma yatkınlığı tarımsal ürünler ve bunların türevleri için önemli bir kalkınma unsurudur. Ne var ki, tarımsal üretim kadar tarım ürünleri ticaretinin düzenlenmesi de bir o kadar önemli unsurdur. Bu nedenle çiftçimizin, toprağını bilinçli kullanmasına verimli tarım ürünü almasına yönelik eğitim programları ve saha çalışmaları yapılmaktadır.
Düzce ekonomisinde tarım sektörü, Düzce'nin gelir kaynağında önemli yer teşkil etmektedir. Ormanlık saha dışı kalan bölümlerde özellikle fındık, pancar, mısır, buğday, çeltik ekimi yapılmaktadır. Bölgenin iklim ve toprak yapısının tarıma oldukça elverişli olması nedeniyle yetiştirilen ürün çeşitliliği fazla ve tarımsal üretimde verimlilik yüksektir.
Düzce son yıllarında fındıkla öne çıktı, çünkü üretim alanları çoğaldı. Düzce’de fındık stratejik bir üründür. Bölgenin önemli bir üretim merkezi olan Düzce’de fındıktaki verimin ve kalitenin artırılması çalışmaları yapılmaktadır. Fındık hasadı tamamlandıktan sonra uzman tarım danışmanları nezaretinde bahçelerin tüm yıl boyunca bakımı yapılıyor. İlk olarak bahçenin toprak tahlilleri analiz ediliyor. Ardından kışlık bakım ve dal budamaları uzmanlar nezaretinde sürdürülüyor. Bunun yanı sıra sonbahar bakımları uygulanıyor. Bahçenin ilaçlamaları ve gübreleme işlemleri de yine tekniğine uygun şekilde yapılıyor. Zararlı böceklerle ve hastalıklarla bilinçli mücadele bu bahçelerde gerçekleştiriliyor.
Tarımsal üretimin çiftçiye gelir olarak dönmesinin en önemli araçlarından biri de ürünün pazarlanması, ticaretidir. Etkin bir tarımsal pazarlama, mikro düzeyde üreticilerin daha yüksek gelir elde etmelerine yardımcı olurken; makro düzeyde, tarımsal üretimin değerlendirilmesini sağladığı için ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Uygun pazarlama ağının kurulması ve gerek iç piyasadaki gerekse uluslararası piyasalardaki tüketici tercihlerine uygun niteliklerde üretimin yapılması, tarımdan elde edilen katma değerinde artmasını sağlayacaktır.
Bütün borsalarda olduğu gibi, Ticaret Borsaları da arz ve talebin belirli kurallar çerçevesinde buluştuğu, belirli kurallar içerisinde işlemlerin yapıldığı ve fiyatların oluştuğu bir pazaryerleridir. Ticaret borsaları, sadece üretici ile tüccar ve sanayici arasında bir köprü görevi kurmakla kalmayıp, ekonominin kayıtlı hale gelmesini sağlayarak kamu gelirlerinin artmasına ve sağlıklı politikalar oluşturulmasına zemin hazırlamaktadırlar.

                                                                                                                                            Saygılarımla…

                                                                                                                               Düzce Ticaret Borsası Y.K  Bşk.

                                                                                                                                     Nurettin KARSLIOĞLU