Değerli üyemiz; borsamızın vermiş olduğu hizmetlerden ne düzeyde faydalandığınız ve memnuniyet düzeyinizi ölçmek için bu anket düzenlenmiştir. Ankete vereceğiniz cevaplar, sizlerin beklentilerini karşılamaya yönelik düzenlemeleri yapmamıza olanak verecektir.

Kuruluşunuzun statüsü Şahıs Firması Limited Şirket Anonim Kollektif Şirket Komandit Şirket Kooperatif Diğer
Kuruluşunuzun faaliyet türü Fındık Hayvancılık Kümes Hayvancılığı Sebze ve Meyve Hububat Süt Ürünleri Diğer
İşletmenin ölçeği (Çalışan Personel Sayısı) (1-9) (10-49) (50-249) (250 ve üzeri)
İşletmenizin ilk 4 ana gider kalemi? Bina (Kira v.s.) Personel Enerji (Doğalgaz, Elektrik v.s.)
Diğer (Belirtiniz)
Borsamızdan aldığınız hizmetlere ilişkin görüşlerinizi puanlayarak belirtiniz.
  Çok Zayıf Zayıf Orta İyi Çok İyi
K1. Personelin Davranışı 1 2 3 4 5
K2. Hizmet Süresi 1 2 3 4 5
K3. Bilgi Yeterliliği 1 2 3 4 5
K4. Kaynak Yeterliliği 1 2 3 4 5
K5. Talebin Karşılanma Düzeyi 1 2 3 4 5
Borsamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin
size hangi kaynaktan ulaştığını belirtiniz.
Telefon Faks Dergi Basın Kurum ve Üyeler Arası İletişim E-posta SMS Web Sayfası Diğer
Borsamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin
size hangi kaynaktan ulaşmasını tercih edersiniz.
Telefon Faks Dergi Basın Kurum ve Üyeler Arası İletişim E-posta SMS Web Sayfası Diğer
Borsamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına işletmenizin katılım sıklığını belirtiniz? Çok Sık Ara Sıra Çok Seyrek Hiç Haberim Olmuyor
Borsamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına katıldıysanız memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. İyi Orta Kötü

İşletmenizin aşağıdaki hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?

Genel Yönetim (Kurumsallaşma, Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, İş Kurma ve Geliştirme vb.)
Pazarlama Yönetimi (Satış ve Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma vb.)
Üretim Yönetimi (Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Otomasyon, Teknik Konular vb.)
Kalite Yönetimi (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS, HACCP, Ürün Belgelendirme, CE vb.)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İşe Alma, Kariyer/İşgücü Planlama, Performans Yönetimi vb.)
Mali İşler ve Finans Yönetimi (Ekonomik Planlama ve Kontrol, Finansal Planlama vb.)
Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat (Dış Ticaret Mevzuatı, Ödeme Şekilleri, İth./İhr. İşlemleri vb.)
Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri (İnternet, E-Ticaret, Office Programları, ERP, MRP vb.)
Diğer
  Zayıf Orta İyi
Borsanızın sizi ne düzeyde temsil ettiğine inanıyorsunuz? 1 2 3
Borsamızın hizmet binasındaki “Yönlendirmeler” hakkındaki görüşünüz? 1 2 3
Borsamızın hizmet binasının Genel Temizliği hakkındaki görüşünüz? 1 2 3
Borsamızın hizmet binasının Çalışma Ortamının Fiziksel Yapısı (havalandırma, düzen/tertip, ferahlık vb.) hakkındaki görüşünüz? 1 2 3
Gerektiğinde Üst Yönetime Ulaşabilme konusundaki görüşünüz? 1 2 3
Borsamız web sitesi hakkındaki görüşünüz? 1 2 3
Borsamızdan aldığınız hizmet ve beklentiler
hususunda varsa önerileriniz sıralayınız:
AD SOYAD *
E-POSTA *
ANKETİMİZE AYIRDIĞINIZ ZAMAN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.