ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN İLAN

DÜZCE TİCARET BORSASI

ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN İLANI

5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nun “Oda ve Borsa Organlarının Seçimleri” Başlıklı 3. Bölümü; Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, DÜZCE TİCARET BORSASI MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ 22 Ekim 2022 Cumartesi günü Düzce Ticaret Borsası İdari Binası D-100 Karayolu Üzeri İhsaniye Mevkii Düzce adresinde yapılacaktır.

Oy verme işlemi saat 09:00’ dan 17:00’a kadar gizli oy, açık tasnif, sayım, döküm esaslarına göre yapılır. Seçmen listesinde adlı yazılı olmayan üye oy kullanamaz. Oy verenin kimliğini, nüfus cüzdanı veya Oda ve Resmi Kuruluşlarca verilen belge ile kanıtlanması gerekir.

5174 sayılı kanun gereğince; Borsamızda son 2 yılını doldurmayan üye kayıtları Borsa Organ Seçimlerinde oy kullanamayacaktır. Gerçek kişi üyeler, oylarını bizzat kullanacaklardır. Gerçek kişiler adına vekâleten oy kullanılamaz. Tüzel kişi adına oy kullanılacak gerçek kişinin, şirketin sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları, şirket temsil ile bağlayıcı işlem yapması yetkili olmaları ve durumun seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.

Tüzel kişilerin, gerçek kişi temsilcilerinin temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince şirketi temsile ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olduklarına dair son bir ay içinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş seçim yetki belgesini oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekir. Birden fazla temsilcisi bulunan tüzel kişiler ticaret sicili memurluklarına verilecek bir dilekçe ile hangi temsilcinin seçimlerde oy kullanacağını belirtir. Ticaret Sicil memurluğunca da bu dilekçede belirtilen temsilci için yetki belgesi düzenlenir. Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişi adına vekâleten oy kullanamaz. Oy kullanacak şahıs firmalarının kimliğinin yanında olması gerekmektedir.

Borsa Meclisine seçilenlerin katılacağı ve 29 Ekim 2022 Cumartesi Günü yapılacak olan Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Birlik Genel Kurul asıl ve yedek delegeleri ile Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçimi sabah 11:00’ dan 15:00’a kadar gizli oy, açık tasnif, sayım, döküm esaslarına göre yapılır.  Meclis üyeliğine seçilen Tüzel kişi temsilcisi belgesi ve kimliğini gösterir bir belge ile oy kullanabilir.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

 

   DÜZCE MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NIN

   DÜZCE TİCARET BORSASI ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN İLANI

 

5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince Düzce Ticaret Borsası Borsa Meclisi Asil ve Yedek Üyeleri Seçimleri 22 Ekim 2022 Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Bu nedenle, seçme veya Seçilme Hakkına sahip olanlara ait hazirun listesi 03/10/2022 Pazartesi, 04/10/2022 Salı ve 05/10/2022 Çarşamba günü (3) gün süre ile Düzce Ticaret Borsası Binasında ve seçmen kütük bürosunda saat 08:00’de askıya çıkarılacak olup, saat 17:00’de askıdan indirilecektir.

Düzce Ticaret Borsası üyelerine duyurulur.

Facebook'ta Paylaş